Výpočty tlakových nádob

Provádíme výpočty a dimenzování tlakových nádob včetně nátrubků a kotvení zatížených:

  • Vnitřním tlakem
  • Teplotními dilatacemi
  • Silami od připojeného potrubí
  • Účinky větru, zemětřesením, příp. dalším možným zatížením

Limitní analýza nízkotlakého regeneračního výměníku turbiny 220 MW: