Kontakt

Ozvěte se nám

Jednatelé: Ing. Petr Novák
Ing. Pavel Žákovec
Ing. Petr Zeman, Ph.D.

Adresa:

Meduňková 317/12, 301 00 Plzeň-Lhota

Telefon:

+420608350012 - Ing. Petr Novák
+420608350013 - Ing. Pavel Žákovec
+420608350014 - Ing. Petr Zeman, Ph.D.

Firemní údaje

IČO/DIČ: 26319446 / CZ26319446

E-mail:

sedyc@sedyc.cz

Naši zaměstnanci:

Ing. Petr Novák

 • Jednatel společnosti
 • Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, obor Jaderně-energetická zařízení
 • Vyškolen v používání expertního systému GIP pro hodnocení seizmické odolnosti jaderných elektráren
 • Specializační kurz pro navrhování a výpočty potrubí pořádaný institucí The Center for Professional Advancement
 • 26 let praxe v hodnocení seizmické odolnosti jaderných elektráren
 • Specialista na nevýpočtové metody hodnocení seizmické odolnosti
 • Specialista na technologické systémy jaderných elektráren
 • Specialista na výpočty potrubí

Ing. Petr Zeman Ph.D.

 • Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, obor Výrobní stroje a zařízení
 • Doktorát v oboru aplikovaná mechanika
 • Speciální kurz Nelineární analýzy metodou konečných prvků pořádaný institucí Institute for Computational Engineering
 • Vyškolen v používání expertního systému GIP pro hodnocení seizmické odolnosti jaderných elektráren
 • Vyškolen v používání expertního sysému Seismic Evaluation Procedure pro hodnocení seizmické odolnosti energetických zařízení
 • Člen ASME (American Society of Mechanical Engineers)
 • Člen ASI (Asociace strojních inženýrů)
 • Účast na programu Mezinárodní atomové agentury ve Vídni „Benchmark Study on the Seismic Analysis and Testing of VVER-Type Nuclear Power Plants“
 • 26 let praxe v oblasti výpočtů technologických zařízení a komponent jaderných elektráren na všechny typy provozních a havarijních zatížení
 • 28 let praxe v oblasti výpočtů metodou konečných prvků
 • Specialista na výpočty metodou konečných prvků
 • Specialista na problémy dynamiky a kmitání systémů

Ing. Pavel Žákovec

 • Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, obor Parní turbiny
 • Specializační kurz na Vysokém učení technickém v Brně pro navrhování a výpočty tlakových nádob
 • Specializační kurz pro navrhování a výpočty potrubí pořádaný institucí The Center for Professional Advancement
 • 5 let praxe v navrhování a tepelně-proudových výpočtech parních turbin
 • 22 let praxe v hodnocení a výpočtech seizmické odolnosti jaderných elektráren, pevnostních výpočtech konstrukcí a strojního zařízení
 • Specialista na teoretické i praktické problémy mechaniky kontinua a termomechaniky
 • Specialista na výpočty metodou konečných prvků
 • Specialista na výpočty stavebních konstrukcí
 • Specialista na tvorbu výpočtových postupů a tvorbu software