Statické a dynamické výpočty

Inženýrská činnost, software

Hodnocení seizmické odolnosti jaderných elektráren

Hodnocení seizmické odolnosti dodávek strojních zařízení do seizmicky aktivních oblastí

Detailní dynamické a pevnostní analýzy metodou konečných prvků

Výpočty potrubí včetně potrubních spojů a podpor

Výpočty ocelových a betonových konstrukcí

Výpočty tlakových nádob

Výpočty kotvení strojních a elektro zařízení

Výpočty strojních součástí

Tvorba software pro řešení technických úloh

sedyc@sedyc.cz

+420608350012