Reference

Fotogalerie

JE JASLOVSKÉ BOHUNICE V2

1. Výpočtový model a fotografie rychločinné armatury 145.91-120-80-ARF

2. Výpočtový model VCHV

JE DUKOVANY

Výpočtový model TVD strojovna                                                                                                              Výpočtový model TVD reaktorovna       

Výpočty kabelových konstrukcí:

Výpočet budovy CČS

Výpočet transformátoru

Tlaková a seismická odolnost nenosných příček

Pevnostně-plastická analýza horkovodu Praha - Mělník v místě poškození v důsledku dopravní nehody

Jihoukrajinská JE

Model potrubí páry

JE Medzamor (Arménie)

Porubí smyčky PO a KO

JE Paks

Model čerpadla RL02D001

Elektrárna Ledvice

Model parovodu

Elektrárna Počerady

Potrubí páry

Elektrárna Balloki (Pakistán)

Model napájecí vody

JE MOCHOVCE 3,4

Výpočet omezovače švihnutí

Model Dieselgenerátoru

JE TEMELÍN

Model TVD

Rozvaděč-dodávka Chile

Rozvaděč-dodávka Nový Zéland

FBFC ITER

Protipožární klaka

Vodní elektrárna Dalešice

Statický výpočet poklopů

Loviisa

Výpočet rozvaděče

JE MOCHOVCE 1,2

Naftová nádrž

Vzduchotechnické potrubí

Elektrárna Kilroot

Základový rám

Kerawalapitiya SGT5-4000F

Rozvod potrubí

Batangas SGT6-8000H

Základový rám

Reference :

· Seismické přehodnocení a modernizace JE Paks – Maďarsko vč. sekundární okruhu a turbogenerátoru (2001-2002)

· Návrh seismických úprav a zpracování dokumentace pro JE Paks (2001-2002)

· Seismické hodnocení vybraných zařízení, armatur a potrubí pro JE Jaslovské Bohunice (2001-2002)

· Vyhodnocení potrubních rozvodů TVD pro JE Jaslovské Bohunice V2 (2002-2003)

· Modernizace TVD potrubí pro JE Jaslovské Bohunice V2 (2002-2003)

· Modernizace primárního okruhu JE Jaslovské Bohunice V2 (2003)

· Snížení provozních vibrací na vstupním potrubí turbíny 1. bloku JE Temelín (2002)

· Analýza 1. patra VBK pod LOCA zatížení JE Dukovany (2002)

· Seismické hodnocení DGS II JE Dukovany (2002)

· Seismické hodnocení DGS I JE Dukovany (2003)

· Obnova SKŔ JE Dukovany – seismické hodnocení (2001-2008)

· Vyhodnocení napájecího potrubí pro JE Dukovany (2003)

· Seismické hodnocení ventilátorových chladicích věží JE Jaslovské Bohunice V2 (2003-2004)

· Seismické hodnocení potrubí malého průměru umístěného na JE Dukovany (2004)

· Seismické hodnocení vybraných plošin podélné etažerky +14,7 m JE Dukovany (2004)

· Odborný posudek a návrh seismické odolnosti elektrických skříní v rámci projektu ST15T102(2004)

· Seismické hodnocení armatur metodou SEP-VVER + návrh modernizací, JE Dukovany (2004)

· Seizmický výpočet potrubí TVD po rekonstrukci, JE Dukovany (2004)

· Studie proveditelnosti seismických úprav kabelových tras 3. blok JE Dukovany (2004)

· Studie proveditelnosti seismických úprav kabelových tras, JE Dukovany 2. blok (2005)

· Studie proveditelnosti seismických úprav kabelových tras, JE Dukovany 1. blok (2005)

· Seizmické hodnocení a návrh modernizací nádrží SAOZ a výměníku TQ, JE Dukovany (2005)

· Pevnostní a seismické výpočty potrubí umístěného v hlavních potrubních kanálech 1-3 vedoucích do výměníku VTKS II (konstrukce PE 100), JE Dukovany (2005)

· Studie proveditelnosti seismických úprav objektu CČSCHV I,II SO 584/1-01,02, JE Dukovany (2005)

· Studie proveditelnosti seismických úprav objektu SHN SO 593/1-01,02, JE Dukovany (2005)

· Seismické hodnocení vybraných elektrických zařízení a projekt modernizací, 1.-4. blok JE Dukovany (2005)

· Seismické hodnocení vybraných elektrických zařízení a návrh modernizací technologického kondenzátoru, nádrží napájecí vody, nádrží základní a demineralizované vody JE Dukovany (2005).

· Seismické hodnocení řídicího systému JE Dukovany (2005)

· Analýzy chování primárního okruhu při seismickém zatížení JE Belene (2005)

· Výpočet spekter odezvy reaktorové haly JE Belene (2006)

· Analýzy chování primárního okruhu při seismickém zatížení JE Medzamor (2005), vyhodnocení stávajících tlumičů, návrh nově instalovaných viskózních tlumičů GERB v rámci projektu LBB (2005 -6)

· Pevnostní a seismické výpočty parního potrubí a potrubí napájecí vody v JE Medzamor (2005-6)

· Pevnostní a seismické výpočty potrubí páry a napájecí vody v JE Južnoukrainskaja (2005-6)

· Pevnostní a únavové výpočty vybraných čerpadel a ventilů v rámci projektu prodloužení životnosti JE Paks (2005-6)

· Pevnostní a únavové výpočty hlavních komponentů primárního okruhu (kompenzátor objemu, hlavní uzavírací ventil, hlavní cirkulační čerpadlo) v rámci projektu prodloužení životnosti JE Paks (2005-6) ve spolupráci s UAM Brno (2005-6)

· Pevnostní výpočty potrubí vysokotlaké a nízkotlaké napájecí vody, potrubí páry a potrubí kondenzátu v rámci projektu MURIDKE 234 MW CCPP

· Výpočet potrubních tras pro JE Flamanville (2008-2009)

· Hydraulický výpočet trasy 0U1SGC10/BR001 a trasy 10SG01BR010 požární voda pro NZ v rámci projektu „Nový zdroj 660MWE v Elektrárně Ledvice“ (2010)

· Pevnostní výpočty napájecí vody a potrubí páry pro elektrárnu Počerady (2011)

· HEPB výpočty hlavního potrubí páry pro 3. blok elektrárny Mochovce (2011)

· Pevnostní a seismické výpočty potrubních rozvodů a aparátů pro dostavbu EMO34 (2009-2023)

· Hodnocení seismické a tlakové odolnosti zděných příček na JE EDU (2020-2022)

· Seismické výpočty ventilátorového soustrojí (motor VUES 125kW a ventilátoru Wentech 8m, transformátoru 6kV/0,4kV, klimatizační jednotky Fujitsu 10kW), JE Dukovany (2013)

· Výpočty jednotek VZT typu KJM v rámci projektu NOVARKA Černobyl (2016)

· Přehodnocení zařízení a potrubních rozvodů v rámci zvýšení seismické úrovně pro EMO12 (2018-2022)

· Pevnostní výpočet potrubí sání a výtlaku čerpadla, Unipetrol Litvínov (2020)

· Pevnostní výpočet základového rámu a potrubních tras pro DFM Kilroot (2021)

· Pevnostní a seismický výpočet potrubí TVD v DGS JE Temelín (2021-2023)

· Pevnostní a seismický výpočet potrubních tras pro DFM Kerawalapitiya (2022)

· Provedení seismického posouzení vybavení krytu Havarijního řídícího střediska pro JE Dukovany (2022)

· Pevnostní a seismický výpočet havarijního sprchového chladiče pro JE Jaslovské Bohunice (2022)

· Hodnocení viskózních tlumičů GERB na primární smyčce JE Mochove 1,2 (2022)

· Statické posouzení kotevních desek pro kotvení potrubí v rámci akce: „ETE G840- Dodatečná opatření pro zvládání těžkých havárií“, JE Temelín (2023)

· Pevnostní, životostní a seismický výpočet potrubí pro DGČ a MČS, JE Temelín (2023)

· Statické posouzení kotevních desek a průchodek- akce: „7442- Dlouhodobý odvod tepla z boxu PG“, JE Dukovany (2023)