Hodnocení seizmické odolnosti

PROVÁDÍME HODNOCENÍ SEIZMICKÉ ODOLNOSTI JADERNÝCH ELEKTRÁREN VČETNĚ NAVRHOVÁNÍ ÚPRAV K ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÉ SEIZMICKÉ ODOLNOSTI

Hodnotíme:

  • Technologické zařízení
  • Elektro zařízení
  • Stavební konstrukce

Používáme:

  • Výpočtové metody včetně detailních analýz metodou konečných prvků
  • Nevýpočtové metody na základě zkušeností a experimentů a expertních odhadů

Pracovníci firmy se podílejí na hodnocení seizmické odolnosti těchto jaderných elektráren:

  • Paks, Maďarsko
  • Mochovce, Slovenská republika
  • Jaslovské Bohunice, Slovenská republika
  • Dukovany, Česká republika
  • Temelín, Česká republika

Časový průběh seizmického zrychlení v úrovni terénu, jaderná elektrárna Pakš, Maďarsko: