Dynamické a pevnostní analýzy metodou konečných prvků

PROVÁDÍME DETAILNÍ PRUŽNOSTNĚ-PEVNOSTNÍ A DYNAMICKÉ ANALÝZY METODOU KONEČNÝCH PRVKŮ S VYUŽITÍM SOFTWARE ANSYS

Hlavní oblasti analýz:

  • Statické lineární pružnostně-pevnostní výpočty
  • Statické nelineární pružnostně-pevnostní výpočty (nelineární materiál i velké deformace)
  • Výpočty vlastních frekvencí
  • Výpočty kmitání lineárních systémů metodou spekter odezvy

Analýza kmitání turbosoustrojí elektrárny La Puebla, Španělsko:

  • Výpočty časového průběhu kmitání lineárních i nelineárních systémů
  • Statické výpočty limitní a plastickou analýzou
  • Dynamickou analýzu interakce kapaliny s nádobou
  • Výpočty únavového porušení součástí
  • Výpočty s uvažováním tečení materiálu

Analýza vlivu kapaliny na zatížení nádrže při seizmické události: