Certifikace

Certifikát systému managementu organizace podle normy ČSN EN ISO 9001:2016

ČSN EN ISO 9001:2016

Členství v ASI (Asociace strojních inženýrů)

 

Členství v ASME (The American Society of Mechanical Engineers)

Certifikát o absolvování kurzu pro navrhování a výpočty potrubních systémů

Ing. Pavel Žákovec, Ing. Petr Novák, odborný kurz pořádaný institucí The Center for Professional Advancement

Certifikát o vyškolení v používání nevýpočtových metod hodnocení seizmické odolnosti zařízení a komponent jaderných elektráren (GIP, SEP)

Ing. Petr Novák, Ing. Petr Zeman Ph.D., odborný kurz vedený Dr. Johnem D. Stevensonem

Osvědčení pro technicko-inženýrské činnosti pro vyhrazená tlaková zařízení

Ing. Pavel Žákovec, specializační studium na Vysokém učení technickém v Brně

Certifikát o vyškolení v používání expertního systému Seismic Evaluation Procedure (SEP) pro hodnocení seizmické odolnosti energetických zařízení

Odborný kurz pořádaný institucí United States Department of Energy